XXXII Forum Ekonomiczne

„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”

KaRPACZ

5 - 7 września 2023

MAREK KAMIŃSKI
PANEL DYSKUSYJNY

Nowe Technologie

"W zdrowym ciele zdrowy duch – czyli jak zadbać o pracowników?"

06.09, 14:55 – 15:55

Pandemia COVID-19, niepokoje społeczne związane z wojną w Ukrainie, rosnąca inflacja i obciążenia kredytowe Polaków i nadchodzący kryzys gospodarczy. Wszystkie te czynniki wpływają na kondycję psychiczną pracowników, która wprost przekłada się na ich efektywności. W jaki sposób można ją poprawić? Jak firma, w której pracują, może o to zadbać i jakie są dobre praktyki w tym obszarze?