, ,

KURS CERTYFIKACYJNY ONLINE z przeprowadzania Testu Odporności Psychicznej

1899,00  netto

KSZTAŁTOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ: DIAGNOZA I ROZWÓJ Z TESTEM TOP360

Zapraszamy do uczestnictwa w wyjątkowych warsztatach online, które nie tylko koncentrują się na wzmacnianiu odporności psychicznej, ale także oferują certyfikację w zakresie wykorzystania testu TOP360 w pracy z klientami. Nasze warsztaty stworzone są dla profesjonalistów, pracujących w zawodach wsparcia zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności, aby lepiej wspierać innych w ich drodze do wzmacniania odporności psychicznej.

Termin:

21-22 Marca 2024
9:00 – 15:00
LICZBA UCZESTNIKÓW: 25

CO OBEJMUJĄ 2 DNIOWE WARSZTATY?

  • ROZBUDOWANA ANALIZA TESTU TOP360. Uczestnicy otrzymają wnikliwą analizę testu TOP360, a także zdobędą głębsze zrozumienie interpretacji wyników i ich zastosowania w praktyce.
  • PSYCHOEDUKACJA. Warsztaty zawierają kompleksową psychoedukację na temat 12 skal badanych przez test TOP360, obejmując m.in. aspekty takie jak poczucie własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, elastyczność emocjonalna i wiele innych istotnych obszarów.
  • WARSZTAT INTERWENCYJNY. Skoncentrowany na praktycznych aspektach, trening ten pomoże uczestnikom nauczyć się, jak efektywnie wykorzystywać wyniki testu TOP360 w sesjach z klientami. Warsztaty będą zawierać interaktywne ćwiczenia, dyskusje grupowe i, aby umożliwić praktyczne zastosowanie wiedzy w pacy z klientem indywidualnym i grupowym.

KAŻDY UCZESTNIK WARSZTATÓW OTRZYMA:

  • Certyfikat potwierdzający ich zdolność do profesjonalnego wykorzystywania testu TOP360 w pracy z klientami.
  • Skrypt „Odporność psychiczna” wg M. Kamińskiego- materiał zwierający rozbudowany opis testu TOP360, wskazówki do pracy z klientem.
  • Zestaw kart Mocy – narzędzie wspierające proces budowania odporności psychicznej (materiał w pdf).
  • Konto administratora, które umożliwia pracę z narzędziem diagnostycznym z klientami indywidualnymi i grupowym.